Zdawalność
w I kw. br.:

Teoria:
69,68%

Praktyka:
60,91%

Wzór przelewu

InformacjeNumer konta bankowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu to:

26 1020 2212 0000 5502 0027 6642Poniżej zamieszczony jest wzór prawidłowo wypełnionego dowodu wpłaty.Przelew
(W przykładzie podano kwotę opłaty pełnego egzaminu z kategorii B - 170,00 zł)UWAGA!

W przypadku opłaty za egzamin za pośrednictwem systemu bankowego, nie zawsze osobą opłacającą (właścicielem rachunku) jest osoba dla której ma zostać wyznaczony (opłacony) egzamin.


W związku z powyższym prosimy o wpisanie w tytule przelewu:

  • imienia i nazwiska osoby dla której egzamin został opłacony
  • numeru PESEL osoby dla której egzamin został opłacony
  • kategorii za którą opłacony został egzamin (np.: "opłata egzaminacyjna kat.B")

Klauzula informacyjna RODO Wersja: 2013-09-17 webadmin