Zdawalność
w grudniu br.:

Teoria:
52,07%

Praktyka:
52,69%

Egzamin praktyczny


O egzaminie

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.


Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego, na wniosek osoby składającej egzamin, może być obecny jako obserwator instruktor który szkolił te osobę. Udział instruktora należy zgłosić w momencie wyznaczania terminu egzaminu na specjalnym wniosku.


Niestawienie sie tego instruktora na egzamin skutkuje odmową przeprowadzenia egzaminu, chyba, że osoba egzaminowana złoży pisemne oswiadczenie o rezygnacji z udziału instruktora w egzaminie.

Przebieg egzaminu

Osoby egzaminowane w zakresie kategori AM, A1, A2, A powinny posiadać strój ochronny w postaci:


 • wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie,

 • spodni z długimi nogawkami,

 • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,

 • rękawic zakrywających całe dłonie;


Brak posiadania w/w stroju skutkuje odmową przeprowadzenia egzaminu i uzyskaniem wyniku negatywnego z egzaminu.

Pojazdy egzaminacyjne WORD Kalisz


Kliknij, aby przeczytać o pojazdach egzaminacyjnych wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminów państwowych w WORD Kalisz

Etapy egzaminu praktycznego

Część praktyczna egzaminu państwowego, składa się z dwóch etapów i prowadzona jest:

 1. na placu manewrowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w zakresie:

  • sprawdzenie podstawowych umiejętności w zakresie panowania nad pojazdem odpowiednim dla uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B,

  • sprawdzenie umiejętności manewrowania pojazdem lub zespołem pojazdów odpowiednim dla uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T; 2. w ruchu drogowym na drogach publicznych.
  • w zakresie obejmującym sprawdzenie pozostałych umiejętności wymaganych podczas części praktycznej egzaminu dla uprawnień dowolnej kategorii prawa jazdy.
<<... Egzamin teoretyczny

Plac manewrowy ...>>
Klauzula informacyjna RODO Wersja: 2013-09-17 webadmin