Zdawalność
w kwietniu br.:

Teoria:
53,85%

Praktyka:
54,49%

Plac manewrowy

O egzaminie

Pierwsza część egzaminu praktycznego to jazda na placu manewrowym. Kandydat jest zobowiązany do wykonania zadań określonych w tabeli A zgodnie z techniką kierowania pojazdem i określonymi kryteriami..


WORD KALISZ WORD KALISZ WORD KALISZ

Dla kategorii C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E obowiązkowe są pozycje 1 i 2 tabeli A oraz jeden z zestawów określonych w tabeli B. Zestaw jest losowo wybrany przez system teleinformatyczny WORD - osobno dla każdej osoby przystępującej do egzaminu.

Zadania egzaminacyjne - plac manewrowy

Tabela A

Tabela A

Zestawy egzaminacyjne

Tabela B

Zestawy egzaminacyjne

Przebieg egzaminu

Na wykonanie każdego zadania egzaminacyjnego osoba egzaminowana ma dwie próby. Jeśli dwukrotnie nieprawidłowo wykona to samo zadanie uzyskuje wynik negatywny z egzaminu. Dodatkowo, jeśli osoba egzaminowana na placu manewrowym kieruje pojazdem w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego – egzamin zostaje przerwany z wynikiem negatywnym i nie jest kontynuowany w ruchu drogowym.


Przez takie zachowanie rozumie się w szczególności:


  1. przejechanie kołem przez linię wyznaczającą zewnętrzne krawędzie stanowisk,

  2. najechanie lub potrącenie pachołka lub tyczki,

  3. dwukrotnie nieprawidłowo wykonane zadanie, poz. 2-10 z Tabeli A.


Prawidłowe wykonanie wszystkich manewrów upoważnia kandydata do przystąpienia do drugiej części egzaminu praktycznego - jazdy w ruchu drogowym.


<<... Egzamin praktyczny

Jazda w ruchu drogowym ...>>
Klauzula informacyjna RODO Wersja: 2013-09-17 webadmin