Zdawalność
w kwietniu br.:

Teoria:
53,85%

Praktyka:
54,49%

Jazda w ruchu drogowym

Zadania egzaminacyjne

Część praktyczna egzaminu państwowego przeprowadzana w ruchu drogowym polega na wykonaniu co najmniej zadań określonych w Tabeli C zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem.


Tabela C

Zadania egzaminacyjne - miasto

Zadania egzaminacyjne - miasto

Zadania egzaminacyjne - miastoUwaga! Pozycje 25 oraz 26 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Czas trwania egzaminu

Minimalny czas trwania egzaminu praktycznego w ruchu drogowym to dla kategorii:

  1. A1, A2, A, B+E, T – 25 minut.

  2. B1, B – 40 minut.

  3. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E – 45 minut.


W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne i wynik egzaminu jest pozytywny.<<... Plac manewrowy

Ocena egzaminu ...>>
Klauzula informacyjna RODO Wersja: 2013-09-17 webadmin