Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Kaliszu

Jazda próbna w WORD Kalisz

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu wprowadza dla kandydatów na kierowców możliwość odbycia jazdy próbnej na pojazdach i placu manewrowym Ośrodka.


Do jazdy takiej może przystąpić osoba która:

 • posiada wyznaczony termin egzaminu państwowego w zakresie kat. B, C, C+E lub T

 • lub
 • przedstawi zaświadczenie o ukończeniu kursu w danej kategoriiJazdy próbne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00. Czas trwania jazdy próbnej wynosi 25 minut a koszt uzależniony jest od kategorii i wynosi: • dla kat. B
 • - 35zł

 • dla kat. C
 • - 55zł

 • dla kat. C+E
 • - 65zł

 • dla kat. T
 • - 55zł
W przypadku pisemnej rezygnacji z wyznaczonej jazdy próbnej wniesionej na właściwym wniosku w terminie dwóch lub więcej dni roboczych przed wyznaczonym terminem jazdy - zwracane jest 50% opłaty pomniejszonej o koszty zwrotu. W pozostałych przypadkach opłata nie jest zwracana.Regulamin jazdy próbnej w WORD Kalisz dostepny jest w pliku RegulaminInformujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2018 z dnia 22.01.2018 r. Dyrektora WORD w Kaliszu
z dniem 5 lutego 2018 r. ulegają zmianie opłaty za jazdę próbną.


Nowe opłaty za 25 min. jazdy przedstawiają się następująco: • dla kat. B
 • - 35zł

 • dla kat. C
 • - 75zł

 • dla kat. C+E
 • - 100zł

 • dla kat. T
 • - 65zł
Załącznik do zarządzenia określający nowy cennik dostępny jest w pliku cennik od 5 lutego 2018Więcej informacje można uzyskać pod numerem BOK: +48 62 766-86-66 w.23

Polityka Prywatności Wersja: 2013-09-17 webadmin


Strona Word Kalisz To jest strona Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu "Word Kalisz"