Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Kaliszu

Zdawalność
w listopadzie br.:

Teoria:
↑ 56,78%

Praktyka:
↑ 51,23%

Jazda próbna w WORD Kalisz

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu wprowadza dla kandydatów na kierowców możliwość odbycia jazdy próbnej na pojazdach i placu manewrowym Ośrodka.


Do jazdy takiej może przystąpić osoba która:

 • posiada wyznaczony termin egzaminu państwowego w zakresie kat. B, C, C+E lub T

 • lub
 • przedstawi zaświadczenie o ukończeniu kursu w danej kategoriiJazdy próbne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00. Czas trwania jazdy próbnej wynosi 25 minut a koszt uzależniony jest od kategorii i wynosi: • dla kat. B
 • - 35zł

 • dla kat. C
 • - 75zł

 • dla kat. C+E
 • - 100zł

 • dla kat. T
 • - 65zł
W przypadku pisemnej rezygnacji z wyznaczonej jazdy próbnej wniesionej na właściwym wniosku w terminie dwóch lub więcej dni roboczych przed wyznaczonym terminem jazdy - zwracane jest 50% opłaty pomniejszonej o koszty zwrotu. W pozostałych przypadkach opłata nie jest zwracana.Regulamin jazdy próbnej w WORD Kalisz dostepny jest w pliku RegulaminZałącznik do zarządzenia określający cennik dostępny jest w pliku cennikWięcej informacje można uzyskać pod numerem BOK: +48 62 766-86-66 w.23

Klauzula informacyjna RODO Wersja: 2013-09-17 webadmin


Strona Word Kalisz To jest strona Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu "Word Kalisz"