Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Kaliszu

Internetowa rezerwacja terminu egzaminu

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KALISZU

ul. Braci Niemojowskich 3-5wprowadza, możliwość dokonywania internetowych rezerwacji terminów egzaminów na prawo jazdy.

System rezerwacji i płatności dokonywany jest za pośrednictwem portalu InfoCar autorstwa Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.Gorąco zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z opisem systemu rezerwacji dostępnym na stronach portalu.

Aby skorzystać z zapisu internetowego konieczne jest:


  • posiadanie konta w serwisie InfoCar (proces zakładania konta jest szybki, bezpieczny i darmowy)

  • figurowanie numeru PKK w ewidencji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. (w celu weryfikacji poprawności danych pierwsza wizyta musi odbyć się w Ośrodku. Po weryfikacji danych, zapisu na egzamin można dokonać on-line)

  • opłacenie egzaminu poprzez system płatności oferowany przez system InfoCar (Salda nie są udostępniane do systemu InfoCar. Do kwoty egzaminu doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł)

Po dokonaniu płatności i rezerwacji terminu egzaminu, nalezy pobrać z serwisu InfoCar potwierdzenie rezerwacji terminu. Potwierdzenie udostępnione będzie w serwisie InfoCar najpóźniej w następnym dniu roboczym.

U W A G A !!!Informujemy, że operatorem systemu rezerwacji internetowych jest:
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
.


WORD Kalisz nie posiada dostępu do informacji związanych z transakcjami wykonywanymi za pośrednictwem systemu InfoCar jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędne działanie tego systemu. W związku z powyższym, wszelkie reklamacje wynikające z nieprawidłowej obsługi należy kierować do operatora systemu, tj. firmy PWPW.Telefon do centrali InfoCar: +48 22 235 43 60

W związku z czasową dostępnością dwóch rodzajów pojazdów egzaminacyjnych, osoba wyznaczająca w biurze obsługi Klienta termin egzaminu, powinna zaznaczyć na jakim pojeździe chce odbyć egzamin. Możliwość taką posiadają również osoby wyznaczające termin egzaminu on-line.KIA RIO 2017


Link do systemu InfoCar


Klauzula informacyjna RODO Wersja: 2013-09-17 webadmin


Strona Word Kalisz To jest strona Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu "Word Kalisz"