Zdawalność
w lutym br.:

Teoria:
53,45%

Praktyka:
53,41%


Wstrzymanie egzaminów


W związku z zaistniałą sytuacją dot. wystąpienia koronawirusa COVID-19 informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu wdrożył następujące działania zapobiegawcze:  • na teranie ośrodka wyznaczono punkty dezynfekcji rąk specjalnym płynem bakteriobójczym;
  • przed każdym egzaminem teoretycznym i praktycznym zobligowano służby porządkowe do dezynfekcji urządzeń sterujących pojazdem oraz stanowisk komputerowych.

Jednoczenie informujemy, że zgodnie z § 11 ust 4-7 rozporządzenia MI w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. poz 1206 ze zm.), Dyrektor WORD w uzasadnionych przypadkach losowych ma prawo do skrócenia termin złożenia pisemnej rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu na prawo jazdy.


Stosowny wniosek (kliknij aby pobrać wniosek) w tej sprawie (przed terminem/godziną wyznaczonego terminu egzaminu) należy bezzwłocznie kierować na adres email:


sekretariat@word.kalisz.pl


podając pełne dane kontaktowe w celu szybkiego uzyskania informacji zwrotnej o podjętej przez Dyrektora decyzji.


W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku, opłata egzaminacyjna zachowuje ważność.Jednocześnie zalecamy, aby osoby zgłaszające się na egzamin, pojawiały się w WORD Kalisz nie wcześniej niż 10 min. przed wyznaczonym egzaminem. Przybyłe osoby zostaną od razu kierowane do wyznaczonego "miejsca oczekiwania na egzamin", co pozwoli to na ograniczenie do minimum kontaktu z innymi osobami odwiedzającymi WORD Kalisz.Klauzula informacyjna RODO Wersja: 2013-09-17 webadmin